Arbygården - Vägbeskrivning               arbygarden.se © 2009                    

 

 

 

 

Vägbeskrivning

 

 

Från Kalmar: Kör E22 söderut i ca 2 mil till du kommer till Trafikplats Kulltorp, där det står skyltat Arby/Mortorp. Ta av där och när du kommit av följer du skyltningen mot Arby. När du kört ett par km längs den vägen kommer man ut till E22 igen, där det går en bro över E22, även där står det skyltat Arby. Tag av där, strax efter du kommit över bron kommer du in i samhället Skällby, när du kört en liten bit in i samhället kommer det en fyrvägskorsning där det står en gammal brandstation, ta vänster i den mot Arby. Ca 50-100 meter in på den vägen ligger Arbygården på vänster sida.

 

 

 

 

 

 

Arbygården en mötesplats i Södermöre.

 

Bilder från Arbygården

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synpunkter på hemsidan lämnas till webmaster