Arbygården - Styrelse                         arbygarden.se © 2009                    

 

 

 

 

Styrelse

 

 

Styrelseordförande är Ingvar Jakobsson, Glömminge 0480- 360 08

 

Kassör och för kontakt ang lokalen sköts av Bertil Lundén i Skällby 0480- 361 54 eller 070- 686 54 30

 

Sekreterare Christine Gustafsson

 

Hans Johansson

Rolf Skedebäck

Lars Johansson

Ingrid Johansson

 

 

 

 

 

Arbygården en mötesplats i Södermöre.

 

Bilder från Arbygården

 

 

 

 

 

Synpunkter på hemsidan lämnas till webmaster